King Fresh Planting为保障产品的质量,一直坚持定制式联合种植模式。根据客户指定的种类需求,选择温室或户外科学种植。种植蔬菜所使用的土壤和栽培技术可根据进口国植检标准做相应调整。
邮箱:
sales@kingfreshplanting.net
0086 – 18725028048
首页       关于我们       我们的产品       采摘加工       订单种植       我们的服务       联系我们
电话:
云南省昆明市官渡区广居路889号万科魅力之城1幢3201
地址: